Τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πακέτο μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μελέτες σχετικά με τις αγροτικές διατροφικές τεχνικές, τη βιολογική γεωργία και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ για τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων θα βρεθούν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Μαΐου 2021 στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και μετά τη δέσμη μεταρρυθμίσεων, που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2020, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πακέτο των μεταρρυθμίσεων της νέας ΚΑΠ. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία για την υιοθέτηση μιας μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027.

Μερικά από τα νέα στοιχεία που προτείνονται για τη μεταρρύθμιση είναι:

-πιο στοχευμένες άμεσες πληρωμές και παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης

-νέα «πράσινη» αρχιτεκτονική βασισμένη σε περιβαλλοντικές συνθήκες που πρέπει να πληρούν οι αγρότες με πρόσθετα μέτρα και στους δύο πυλώνες

-μια προσέγγιση με βάση την απόδοση, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τα επιτεύγματά τους κάθε χρόνο

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και νέες γονιδιωματικές τεχνικές

Το 2019 το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή την εκπόνηση μελέτης τόσο για την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού όσο και για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Το Συμβούλιο των υπουργών θα εξετάσει τις δύο μελέτες, οι οποίες έχουν κατατεθεί από τον Απρίλιο του 2021 και το πώς αυτές θα μπορέσουν να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.
Σε ότι αφορά το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, η μελέτη αναφέρει ότι η καινοτομία στην αναπαραγωγή των φυτών συμβάλλει στην επαρκή, βιώσιμη και υγιή προμήθεια τροφίμων, μέσω της ανάπτυξης φυτικών ποικιλιών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Η αγορά σπόρων προς σπορά και φυτικού αναπαραγωγικού υλικού της ΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Επίσης, η μελέτη για τις νέες τεχνικές γονιδιωματικής επισημαίνει ότι αυτές είναι ικανές να αλλάξουν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού και μπορούν να εφαρμοστούν στον αγροδιατροφικό, βιομηχανικό και φαρμακευτικό τομέα.

Βιολογικές καλλιέργειες

Το σχέδιο δράση για την βιολογική γεωργία θα παρουσιάσει η Επιτροπή κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου. Να σημειωθεί ότι η βιολογική γεωργία αντιπροσωπεύει επί του παρόντος το 8,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή έθεσε το στόχο της αύξησης του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας σε τουλάχιστον 25% της γεωργικής γης της ΕΕ.

Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων

Τα Ηνωμένα Έθνη θα φιλοξενήσουν τη Διάσκεψη Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων του 2021 ως μέρος της Δεκαετούς Δράσης του ΟΗΕ για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης έως το 2030. Η Σύνοδος Κορυφής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (14-30 Σεπτεμβρίου 2021), ενώ θα προηγηθεί τριήμερη διάσκεψη κορυφής στην Ιταλία, στις 26-28 Ιουλίου 2021.

Ο σκοπός της Διάσκεψης Κορυφής είναι να ξεκινήσει τολμηρές δράσεις για να αλλάξει τον τρόπο που παράγονται και καταναλώνονται τρόφιμα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα τροφοδοσίας του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού με βιώσιμο τρόπο.

Έτσι, οι ευρωπαίοι υπουργοί θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τις προτεραιότητες της ΕΕ που θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής.

Τέλος, η πολωνική αντιπροσωπεία, εξ ονόματος μιας ομάδας αντιπροσωπειών, θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τους αγρότες από τη στρατηγική «αγρόκτημα στο πιρούνι» της ΕΕ.

in.gr

Πηγή: newsone.gr