Πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των γυναικών και των ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής τους, υιοθετεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Προωθούμε πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της προόδου στον τομέα της ισότητας των φύλων και μέτρα που διασφαλίζουν την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» ανέφερε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με οργανώσεις για θέματα ισότητας φύλων και οικογένειας.

Σύμφωνα με την κ. Συρεγγέλα, τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενθαρρύνουν τους γονείς να συμμετέχουν ισότιμα στις υποχρεώσεις της οικογένειας,  ώστε οι γυναίκες να μην χρειάζεται να απαντήσουν στο δίλημμα «καριέρα ή οικογένεια» αλλά και να έχουν τη σιγουριά και οι δύο γονείς ότι μετά την απόκτηση των παιδιών τους δεν θα χάσουν την εργασία τους.

Όπως είπε η κ. Συρεγγέλα, «προωθούμε ρυθμίσεις που στηρίζουν τον θεσμό της οικογένειας, συμβάλλουν στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και αίρουν τα αντικίνητρα για προσλήψεις γυναικών. Προβλέπουμε γονική άδεια 4 μηνών και για τους 2 γονείς, θεσπίζουμε άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών και προστατεύουμε και τον νέο πατέρα από την απόλυση για 6 μήνες από τη γέννηση του κάθε τέκνου. Επίσης, παρέχουμε το δικαίωμα ειδικών ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών».

Νταντάδες της Γειτονιάς

Ταυτόχρονα η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”. Όπως διευκρίνισε, στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει τις εργαζόμενες μητέρες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και να προωθήσει την απασχόληση άνεργων γυναικών στον τομέα της παροχής φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στο θέμα της βίας σους εργασιακούς χώρους. Με την ίδια να δηλώνει πως: «κυρώνοντας τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και συμπληρώνουμε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της αποτροπής και αντιμετώπισης κακοποιητικών συμπεριφορών».

Από τη συζήτηση δεν έλειψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου. Το νομοσχέδιο έχει ως επίκεντρο το συμφέρον του παιδιού και βρίσκεται σε συμφωνία με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

in.gr

Πηγή: newsone.gr