Σε μια προσπάθεια να καταστεί πιο αποτελεσματική η εποπτεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε αφενός την κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και αφετέρου τη δημιουργία μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών ( digital wallets).

Με την απόφαση της εποπτικής αρχής, οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, όπως το Bitcoin, και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, οι οποίοι προτίθενται να παρέχουν τις υπηρεσίες στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, πριν από την έναρξη της δραστηριοποίησής τους, για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πηγή: newsone.gr