Διαβάστε στην «Εστία» που κυκλοφορεί: Ο Πρέσπες στα ελληνικά σχολικά βιβλία! Το ΕΛΙΑΜΕΠ του κυρύου Ντόκου πιέζει την Κυβέρνηση να κυρώσει η Βουλή τρεις συμφωνίες με το όνομα «Βόρεια Μακεδονία».

Πηγή: newsone.gr