Λίγα 24ωρα πριν κατατεθεί στη Βουλή το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Πάολο Τζεντιλόνι να το χαρακτηρίζει σύμφωνο με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Κομισιόν είναι της γνώμης ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας είναι γενικά σύμφωνο με τη σύσταση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2020.Τα περισσότερα από τα μέτρα που εκτίθενται στο σχέδιο Προϋπολογισμού της Ελλάδας στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο της μεγάλης αβεβαιότητας που δημιουργεί η πανδημία», ανέφερε ο Επίτροπος.

Αναφερόμενος στο ελληνικό χρέος, ο Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε πως δεδομένου του επιπέδου του δημόσιου χρέους της Ελλάδας πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας είναι σημαντικό η χώρα να διασφαλίζει τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα, ακόμη και όταν λαμβάνει δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.

«Η Ελλάδα καλείται να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να τα προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες σε μεταβαλλόμενες συνθήκες», τόνισε.

Ο ίδιος τόνισε πως αναμένει πως η Ελλάδα θα υποβάλει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της για το 2021. Όπως ανέφερε, ο κανονισμός για τη δημιουργία μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και τις προκλήσεις που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μετά από αυτή την αξιολόγηση η Επιτροπή θα ενημερώσει για την έγκριση του σχεδίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Να σημειωθεί πως το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021 που ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν εμπεριέχει ένα σύνολο νέων μέτρων με στόχο τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία, που ανέρχεται στο 1,1% του ΑΕΠ. Τα μέτρα στο σκέλος των εσόδων συνεπάγονται δημοσιονομική επίπτωση 0,9% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και την προσωρινή αναστολή της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Τα μέτρα στο σκέλος των δαπανών συνεπάγονται δημοσιονομική επίπτωση 0,2% του ΑΕΠ και περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα επιδότησης προσλήψεων. «Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά και περιλαμβάνονται και στις προβλέψεις της Επιτροπής», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

cnn.gr

Πηγή: newsone.gr