Ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει την αντιπρόταση του κόμματος στην έκθεση Πισσαρίδη. Στο προσχέδιο περιλαμβάνεται και η εφαρμογή σε πιλοτική βάση του 35ώρου ή του τετραημέρου εργασίας με παράλληλη διατήρηση των μισθών για επιλεγμένους κλάδους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “Έθνους”, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει: Εφαρμογή σε πιλοτική βάση του 35ώρου ή του τετραημέρου εργασίας με παράλληλη διατήρηση των μισθών για επιλεγμένους κλάδους. Το κράτος καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για το υπολειπόμενου του 40ώρου/τετρημέρου, με υποχρέωση διατήρησης του νέου ωραρίου για περαιτέρω χρονικό διάστημα. Το μέτρο συνοδεύεται με μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε σχέση κυρίως με τις επιπτώσεις του στην παραγωγικότητα της εργασίας.

Το προσχέδιο θα περιλαμβάνει πέντε άξονες, γα τη δίκαιη πράσινη ανάπτυξη με την κοινωνία μαζί, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με ενίσχυση της εργασίας, την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την δίκαιη ψηφιακή μετάβαση και την αναζωογόνηση πόλεων και υπαίθρου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στα εργασιακά που – σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά – θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο Τwitter.

Ενδεικτικά κάποιες αντιδράσεις:

Πηγή: newsone.gr